"Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!"

Gyakoroljuk a demokráciát

Hogyan rendezzünk Állampolgári Tanácsot?

Kiadványunk megismerteti az Olvasót az állampolgári tanács elméletével és gyakorlatával, lépésről lépésre végigvezetve a tanács szervezésének és lebonyolításának menetén. Az általános leírásokon túl konkrét esettanulmányokat tartalmaz: összegzi a korábban megvalósított projektek tapasztalatait, és praktikus ajánlásokat fogalmaz meg. Így az olvasó a könyv segítségével önállóan is rendezhet állampolgári tanácsot bármely közösségben.

Letölthető innen.

A helyi döntéshozatalban és a demokratikus folyamatokban való lakossági részvétel Magyarországon ma meglehetősen alacsony. A lakosoknak nincs elég információjuk a közügyekről, és úgy érzik, hogy nincs befolyásuk az életük alakulására, nem hisznek, nem bíznak abban, hogy kezükbe vehetik ügyeik irányítását saját környezetükben.

 

A Cromo Alapítvány kiadványa olyan módszert, eljárást mutat be, amely egyszerre növelheti a közösség tagjainak aktivitását és társadalmi tudatosságát, és tölthet be közösségfejlesztő szerepet. Az állampolgári tanács (Citizen's Jury) módszerét nemcsak az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, és más országokban használják évtizedek óta sikerrel, de a magyarországi tapasztalatok szerint is hasznosnak bizonyult.

A módszer legfőbb erénye, hogy segítségével megfontolt, konszenzusos döntések születhetnek a helyi közösséget érintő vitás kérdésekben. Továbbá az állampolgári tanács döntéselőkészítő testületként működik a választott hatóságok irányában, ezzel növelve az önkormányzat és egyéb testületek legitimitását. Ezen túl a Tanács résztvevői olyan technikák, készségek birtokába is jutnak, melyeket később hasonló helyzetekben vagy akár magánéletükben, szakmai karrierjük során hasznosíthatnak. Ráadásul mindezeket az eredményeket minimális anyagi befektetés révén érhetik el a tanács szervezői és résztvevői.

A módszer számos különböző kérdés eldöntésére, megvitatására alkalmazható. Használható konkrét, igen-nem választ igénylő kérdésekben, mint például egy ipari beruházás megvalósulása a településen, és ugyancsak előnyös egy adott intézkedéssel, tervvel kapcsolatos lakossági támogatás vagy ellenállás vizsgálatára és a támogatás biztosítására. Végül pedig a nemzetközi gyakorlatban az állampolgári tanács kiemelt alkalmazási területe a jövőtervezés. Például településfejlesztési koncepció közös kidolgozása, melynek megvalósításában a tanácsülésnek köszönhetően a képviselő-testület számíthat a lakosság támogatására és aktív részvételére.

Az állampolgári tanács módszerét és a könyvet egyaránt ajánljuk civil szervezeteknek, kistérségi koordinátoroknak, önkormányzatok munkatársainak, nem formális keretek között működő lakossági csoportoknak vagy akár diákszervezeteknek.